INNSTALLASJON:

(ikke beskymre deg, dette går så bra.)

Som bruker:

 1. Skriv: 'tar xvfz sg-packetfilter-X.X.X.tar.gz'
    Eller: 'tar xvfj sg-packetfilter-X.X.X.tar.bz2'.
 2. Skriv: 'cd sg-packetfilter-X.X.X'.
 3. Bli root bruker ved å skrive følgende: 'su root'.


As root:

 4. Skriv: 'sh install.sh'
    Eller: 'sh install.source.sh'
    for å installere source scriptet.
 5. Gå til /etc/sg-packetfilter/ og konfigurer filen 'sg-packetfilter.src'
   ved hjelp av favoritt editoren din.SunGazer Packetfilter krever følgende:

 - kjerne >= 2.4
 - iptables netfilter moduler -> kernel
 - iptables >= 1.2
 - bashAVINNSTALLASJON:

Som root:
1. Skriv: 'sh uninstall.src.sh'. Vennlig velg riktig versjon av
   avinnstallasjons scriptet ellers kan det oppså feil under oppgaven.


--
Translated by Stian Holm <holm - at - hipercom.no>


Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!   SourceForge.net Logo Counter