INSTALACJA:

(Nie martw się, to bardzo łatwe.)

Jako użytkownik:

 1. Wpisz 'tar xvfz sg-packetfilter-X.X.X.tar.gz'
    lub   'tar xvfj sg-packetfilter-X.X.X.tar.bz2'.
 2. Wpisz 'cd sg-packetfilter-X.X.X'.
 3. zmień przez 'su root' na root.


Jako root:

 4. Wpisz 'sh install.sh' lub 'sh install.src.sh' aby
    zainstalować skrypt źródłowy.
 5. Przejdź do /etc/sg-packetfilter/ i skonfiguruj plik
    'sg-packetfilter.config' w swoim ulubionym edytorze.Wymagania SunGazer Packetfilter:

 - kernel >= 2.4
 - moduły iptables netfilter -> kernel
 - iptables >= 1.2
 - bash


ODINSTALOWANIE:

Jako root:

 1. Wpisz 'sh uninstall.sh'. Wybierz właściwą wersję skryptu
    odinstalującego, ponieważ mogą powstać błędy podczas instalacji.


--
Translated by Grzegorz Lament <glament - at - poczta.onet.pl>


Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!   SourceForge.net Logo Counter