INSTALLATION:

(Ingen fara; det är väldigt enkelt.)

Som användare:

 1. Skriv 'tar xvfz sg-packetfilter-X.X.X.tar.gz'
    el.   'tar xvfj sg-packetfilter-X.X.X.tar.bz2'.
 2. Skriv 'cd sg-packetfilter-X.X.X'.
 3. Ändra mha 'su root' till root.


Som root:

 4. Skriv 'sh install.sh' för att installera huvudskriptet.
 5. Gå till /etc/sg-packetfilter/ och konfigurera filen
    'sg-packetfilter.config' med din favoriteditor.SunGazer Packetfilter kräver följande:

 - kernel >= 2.4
 - iptables netfilter moduler -> kernel
 - iptables >= 1.2
 - bashAVINSTALLATION:

Som root:

 1. Skriv 'sh uninstall.sh'. Kom ihåg att välja rätt version av
    avinstallationsskriptet så att avinstallationen blir korrekt.


--
Translated by Per Lindén <per - at - joliv.se>


Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!   SourceForge.net Logo Counter