INNSTALLASJON:


Som bruker:
1. Skriv: 'tar xvfz sg-packetfilter-X.X.X.src.tar.gz'
   Eller: 'tar xvfj sg-packetfilter-X.X.X.src.tar.bz2'.
2. Skriv: 'cd sg-packetfilter-X.X.X.src'.
3. Bli root bruker ved å skrive følgende: 'su root'.

Som root:
4. Skriv: 'sh install.src.sh' for å installere source scriptet.
5. Gå til /usr/sbin/ og konfigurer filen 'sg-packetfilter.src'
   ved hjelp av favoritt editoren din.


SunGazer Packetfilter krever følgende:
kjerne >= 2.4
iptables netfilter moduler -> kernel
iptables >= 1.2
bash


AVINNSTALLASJON:

Som root:
1. Skriv: 'sh uninstall.src.sh'. Vennlig velg riktig versjon av
   avinnstallasjons scriptet ellers kan det oppså feil under oppgaven.


--
Translated by Stian Holm <holm - at - hipercom.no>


Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!   SourceForge.net Logo Counter